Swedishmetalexpo sitemap

Detta är vår sitemap, där du hittar allt på vår sida samlat på en och samma plats. På denna karta hittar du alla kategorier och underkategorier som tar dig rakt till rätt länkar. Allt för att det ska gå snabbt och enkelt för dig att söka efter företag på nätet.

Datorer
Datorer & internet
Kablar
Övrigt
Reparatörer
Ekonomi
Banker
Jurister
Lån
Övrigt
Revisorer
Fordon
Bilar & MC
Lastbilar
Övrigt
Tillbehör
Hus
Bad
Bostäder
El
Inredning
Övrigt
Städning
Trägård
VVS
Länder
Danmark
England
Finland
Frankrike
Italien
Norge
Övrigt
Spanien
Tyskland
Mat
Catering
Krogar
Övrigt
Restauranger
Media
Fotografer
Media
Övrigt
Profil
Reklam
Tryck
Resor
Charter
Färjor
Flygbolag
Övrigt
Shopping
Butiker
E-handel
Övrigt
Sjukvård
Läkare
Övrigt
Sjukhus
Transport
Bud
Färjor
Logistik
Övrigt
Tåg
Transport
Utbildning
Konsulter
Övrigt
Talare
Utbildningar

Nyheter från GT

vad är metaller?

En metall är ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans. Några viktiga och välkända metaller är aluminium, bly, guld, järn, koppar, platina, silver, tenn och zink. Metall har haft stor betydelse i människans historia, vilket återspeglas i namn på epoker som bronsåldern och järnåldern.

Metaller är den största gruppen av grundämnen, omkring 80% av alla grundämnen är metaller. I det periodiska systemet är metallerna inte inordnade i raka grupper eller perioder utan återfinns under och till vänster om en diagonal linje från bor till polonium vilka kallas halvmetaller. Över och till höger om samma linje finns icke-metallerna. Traditionellt delar man in metallerna efter densiteten i lättmetaller och tungmetaller, och efter dess påverkan av omgivningen i ädla och oädla metaller. I nedanstående tabell visas en översikt över metallernas indelning i det periodiska systemet vad gäller densitet.